skip navigation

Boys Hockey

2019-2020 Regular Season

Joe Pankratz

Varsity Head Coach

Phone: 952-693-3035

Kevin Ingvalson

Varsity Asst Coach

Matt Sartor

Varsity Asst Coach

Matt Crist

Varsity Asst Coach

John Draeger

Varsity Asst Coach


PLboyshockey PLHS Boys Hockey PLboyshockey

Recent Boys Hockey News

|